Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Poučení o zpracování osobních údajů (GDPR)

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v účinnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).

Obec Zruč-Senec, Plzeňská 100, 330 08, Zruč-Senec. IČ: 00258563 (kontakt/ ):

 • jako správce odpovídá za zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Vyřizuje žádosti subjektů údajů (dle níže uvedených práv), námitky, a poskytuje informace o tom, jak a proč s osobními údaji nakládá. Seznam účelů zpracování včetně souvisejících informací je k nahlédnutí ZDE (170.36 kB).
 • tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:
  • přístup ke zpracovávaným osobním údajům obcí Zruč-Senec,
  • opravu zpracovávaných osobních údajů obcí Zruč-Senec,
  • výmaz zpracovávaných osobních údajů obcí Zruč-Senec,
  • omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů obcí Zruč-Senec a
  • právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů obcí Zruč-Senec.

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR vznést proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných obcí Zruč-Senec námitky.

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit na obci Zruč-Senec těmito způsoby:

 • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele),
 • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele),
 • prostřednictvím datové schránky žadatele,
 • žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba obecního úřadu Zruč-Senec povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti.

Výše uvedená práva vyřizuje Odborný referent. V případě potřeby je možné využít tyto formuláře:

Dále subjekty údajů mají:

 • právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.
 • za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.
 • možnost konzultace problematiky zpracování osobních údajů obcí Zruč-Senec s pověřencem pro ochranu osobních údajů, e-mail: dpo@zruc-senec.cz. Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

Případné dotazy vyřizuje Odborný referent prostřednictvím e-mailu: obec@zruc-senec.cz

Správcem osobních údajů zpracovávaných kamerovým systémem umístěným v obci je Policie ČR.

Obec Zruč-Senec nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci obce Zruč-Senec nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

 

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přírodní park Berounka

Foto

TopGis s.r.o.