Obec Zruč Senec
ObecZruč - Senec

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dnem 25. 5. 2018 vešlo v účinnost obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen nařízení GDPR).

Obec Zruč-Senec tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

 • přístup ke zpracovávaným osobním údajům obcí Zruč-Senec,
 • opravu zpracovávaných osobních údajů obcí Zruč-Senec,
 • výmaz zpracovávaných osobních údajů obcí Zruč-Senec,
 • omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů obcí Zruč-Senec a
 • právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů obcí Zruč-Senec.

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR vznést proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných obcí Zruč-Senec námitky.

 

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit na obci Zruč-Senec těmito způsoby:

 • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele),
 • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele),
 • prostřednictvím datové schránky žadatele,
 • žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba obecního úřadu Zruč-Senec povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti.

Výše uvedená práva vyřizuje Odborný referent.

Dále subjekty údajů mají:

 • právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.
 • za podmínek stanovených čl. 79 nařízení GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR.
 • možnost konzultace problematiky zpracování osobních údajů obcí Zruč-Senec s pověřencem pro ochranu osobních údajů, e-mail: dpo@zruc-senec.cz. Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

Případné dotazy vyřizuje Odborný referent prostřednictvím e-mailu: obec@zruc-senec.cz

 

Obec Zruč-Senec na nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci obce Zruč-Senec nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

TopGis s.r.o.